Predstavitev

Civilno združenje za zaščito človekovih pravic deluje od 16.7.2013 s pravicami posameznikov se ukvarjamo že vrsto let.

Smo demokratična, na državni ravni ustanovljena organizacija, ki jo sestavljajo člani združenja, zunanji sodelavci in druge organizacije. Delujemo neodvisno od državnih organov, političnih strank, združenj in drugih organizacij.

 

Civilno združenje za zaščito človekovih pravic je prostovoljno, nepridobitno in samostojno, ustanovljeno z namenom:
– preiskovanja in dokumentiranja kršitev človekovih pravic,
– ozaveščanja javnosti o kršitvah človekovih pravic,
– izkoreninjenja škodljivih praks kršenja človekovih pravic.

– varstvo človekovih pravic

– pomoč pri pisanju pritožb

– pomoč pri težavah odvzema vozniškega dovoljenja

– pomoč pri pravnih, socialnih in življenjskih vprašanjih

– svetovanje pri upravnih postopkih

– pravno svetovanje

– choaching za boljše življenje

– energijsko uravnovešanje in svetovanje za uspeh

– svetovanje pri sestavi pogodb, elaboratov in statutov

– organizacija predavanj

– organizacija idividualnih srečanj in svetovanj

– organizacija delavnic

– pomoč posameznikom katerim je bila kršena človekova pravica

– prostvoljski projekti

– pomoč pri sestavi CV in svetovanje za karierni uspeh

– pomoč pri ustanavljanju neprofitnih organizacij, zavodov, združenj, društev