Članstvo

Članstvo v Civilnem združenju za zaščito človekovih pravic je vaša ustavna pravica in zagotavlja varnost vam in vasi družini. Članstvo je prostovoljno in na lastno željo. K članstvu se pristopi tako, da se izpolni in podpiše pristopna izjava. Za pristopno izjavo pišite na: mojapravica.je@gmail.com .

 

Član združenja lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba, ki:
– pisno oz. ustno izrazi željo po včlanitvi v združenje,
– se seznani s statutuom in kodeksom,
– želi z delovanjem v združenju prispevati k uveljavitvi spoštovanja človekovih pravic in
– podpiše pristopno izjavo.

– poravna letno članarino katera na letni ravni znaša 30 EUR za posameznike in 300 EUR za podjetja.

Vsak član ima pravno svetovanje na prostovoljni prispevek. Vsak član Civilnega združenja za zaščito človekovih pravic lahko postane aktiven prostovoljec. Vsi, ki prjemate socialne transferje s prostovoljskim delom prejmete višje transferje.

 

 

Letno članarino poravnate na:

 

Civilno združenje za zaščito človekovih pravic

Cankarjeva ulica 13

3000 Celje

TRR: IBAN SI56 6100 0000 5634 980

 

Vsak, ki postane član je deležen članskih popustov pri obisku na delavnicah. Vsak, ki postane član ima eno pravno in drugo svetovanje na prstovoljni prispevek. Vsak, ki postane član, lahko postane aktiven prostovoljec v Civilnem združenju za zaščito človekovih pravic.